Volg onze Queen via Twitter

Welkom bij Het Friesche Haagje

WOLKOM, oftewel WELKOM bij de website van de Famkes van Het Friesche Haagje

Het primaire doel van de RHS is: samen met oude en nieuwe vriendinnen plezier te maken, ons te verkleden en het ‘kleine meisje’ in onszelf terug te vinden.

Juist om deze laatste reden hebben we ervoor gekozen onze leden Famkes te noemen. De leden van de RHS, dus wij als Famkes, hebben allen behoefte om van de vrolijke kant van het leven te genieten. Deze vrolijkheid wordt met uiterlijkheden onderstreept: Wie boven de 50 jaar is zet hiertoe een rode hoed op en draagt paarse kleding, wie nog niet die respectabele leeftijd heeft bereikt doet het met roze hoed en lavendelblauwe kleding. We moedigen elkaar aan om de vele mogelijkheden die het leven ons biedt, te ontdekken. We willen de kameraadschap vinden met andere vrouwen zonder de rivaliteit die binnen onze sekse wel eens een rol wil spelen. We hebben elkaar nodig en geven dat graag toe. ALLES MAG, NIETS MOET, zolang het maar leuk is en plezier oplevert!
Nadere informatie over het ontstaan van de Red Hat Society kun je vinden onder het kopje algemeen.

Ruby Red HatHet speciaal voor Het Friesche Haagje ontworpen logo is gebaseerd op de officiële mascotte van de RHS: Ruby Red Hat. Een pittig volslank vrouwtje wat zich knap als volwassene heeft vermomd.
 
Het ontstaan van onze chapter vindt zijn oorsprong in het Handboek van de RHS. Queen Antonia van chapter Simply Red uit Grou gaf dit in april 2009 aan één van haar leden cadeau. Door het lezen van het boek ontstond een onbedwingbare lust de blijde boodschap van de RHS verder te verspreiden. Degene die een chapter opstart heet in RHS termen de Queen en zo is begin mei 2009 in Heerenveen chapter Het Friesche Haagje door Queen Afrodyn aangemeld in Amerika.

Official Chapter Red Hat SocietyNa de officiële registratie onder Chapter ID 79346 was de volgende stap het winnen van leden. Binnen de RHS, wat een officiële desorganisatie is, staat het iedere Queen vrij op haar eigen wijze invulling te geven aan het werven van leden. Afrodyn heeft als eerste één van haar vriendinnen benaderd om Vicequeen te worden. Vervolgens is een sneeuwbal effect opgetreden, want in een razendsnel tempo hebben vanuit alle hoeken van Friesland hele bijzondere en positieve dames zich aangemeld bij Het Friesche Haagje. Op 18 juni 2009 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden en telde de chapter reeds 20 leden. Een aantal weken daarna telden we al 30 leden. De beide opvolgende jaren zijn er steeds vijf nieuwe leden toegelaten, waardoor we uiteindelijk op 40 leden zijn uitgekomen. Daarmee zijn we aan het gezamenlijk door de Famkes vastgestelde maximum van 40 toegekomen. Temeer daar we nog steeds een wachtlijst hadden van wel 25 dames, en nog steeds komen er aanvragen binnen om lid te worden. Zou een chapter blijven groeien en groeien, zou er meer oppervlakkigheid komen wat ten koste zou gaan van de ontwikkelde hechte vriendschappen. Om een lang verhaal kort te maken: ons chapter is gesloten voor nieuwe leden.

Een half jaar na de oprichting is er naast Vicequeen Unica, een tweede Vicequeen bijgekomen, luisterend naar de mooie naam Adeline. Van Vicequeen Unica hebben we helaas na twee jaar afscheid moeten nemen, aangezien zij is verhuisd naar het midden van het land. We hebben voor haar een waardige opvolgster gekregen in de persoon van Vicequeen Antamea. Na een vijftal jaren Vicequeen te zijn geweest hebben beide Famkes aangegeven hun functie graag ter beschikking te stellen om ook andere Famkes de lol van deze rol te gunnen. En zo zijn op 31 maart 2015 de spelden verwisseld en wordt Queen Afrodyn sindsdien bijgestaan door Vicequeen Grace of Red Hats Lady of Glencoe en Vicequeen Alexia.

De feitelijke invulling van onze activiteiten krijgt gestalte door alle Famkes samen!

We hebben sinds de oprichting van onze chapter al veel met elkaar gedeeld. Er zijn allerlei uiteenlopende uitstapjes gemaakt, de vriendschappen intensiveren zich in warme relaties en we lachen samen heel wat af! Iedere maand is er een activiteit en daarnaast een inloop op de laatste dinsdag (eerder woensdag) van de maand (van 2009 tot 2016) in ons ‘clubhuis’ Grand Café Paul Kruger te Heerenveen. De eigenaar van Paul Kruger heeft van ons logo een prachtig geëmailleerd bord laten maken wat de eerste zeven jaren in het Grand Café aan de muur heeft gehangen. Paul Kruger heeft echter een andere huurder gekregen en derhalve hebben we besloten ons clubhuis daar op te heffen en niet langer een clubhuis te ambiëren.
Sinds oktober 2016 hebben we ervoor gekozen onze inloop in ons 'Buitenhuis' Tjaarda Oranjewoud te houden.

De meeste van onze vrolijke activiteiten worden door onze Digifreule Sjoukje op de gevoelige plaat vastgelegd en kun je verderop op onze website vinden. Ook bezoeken we met elkaar de landelijke activiteiten en zijn daar zelf ook actief in. Zo hebben we zowel in 2010 als 2016 (zie ook onderstaand) de Landelijke RHS Golfdag georganiseerd en hebben we op 25 april 2012 de Landelijke Conventie met als thema Hat sil heve georganiseerd! 

In 2014 bereikten we als chapter een bijzondere mijlpaal, want hebben we op 17 mei ons eerste lustrum gevierd met een prachtig feest! 

De Landelijke Golfdag heeft in 2013, 2014 en 2015 geen doorgang kunnen vinden bij gebrek aan een organiserend chapter. Wij hebben die traditie weer opgepakt en zo hebben we op 24 juni 2016 wederom golfende redhat dames op golfbaan Heidemeer in Heerenveen een prachtige dag mogen bezorgen. Er hebben zich aanvankelijk twee chapters aangediend om de organisatie voor 2017 voor hun rekening te nemen, doch beide hebben zich voor dit jaar afgemeld. Het zoeken naar een ander organiserend chapter is nog in volle gang. 

De naam Het Friesche Haagje is overigens ontleend aan de, veelal schertsend bedoelde, bijnaam van Heerenveen in Friesland. Dit gebaseerd op het feit dat de Oranjes vaak en graag in deze bosrijke omgeving vertoefden en voor hun Buitenverblijf eveneens Oranjewoud als residentie kozen.
 
Alle Famkes wensen je veel lees- en kijkplezier!