Foto's

Hat sil heve hat west..... en hoe de conventiedag is verlopen wordt uitgebreid getoond met het beeldmateriaal wat onze zes hoffotografen hebben gemaakt. Er zijn maar liefst 2.222 foto's gemaakt. Onderstaand eerst een album waarop foto's van de gehele conventiedag zijn te zien. Daaronder een vijftal albums waarin meer gerubriceerd een weergave van de feestelijkheden is opgenomen.
Onder iedere foto wordt de mogelijkheid geboden om het in de vorm van een diavoorstelling aan het oog voorbij te laten gaan en dat automatisme kan tevens bij iedere foto gestopt worden. Het formaat van de foto's is zo gekozen dat de foto's op de meeste schermen volledig zichtbaar worden. (In geval dat niet zo is en er steeds naar beneden gescrold moet worden, kan de keuze gemaakt worden het beeldscherm op 75% te zetten.)

De foto's van alle voorbereidende activiteiten ten behoeve van de conventie blijven eveneens op deze site staan.
Degenen die bij de dag en/of de voorbereidingen betrokken zijn geweest kunnen door al deze vrolijke plaatjes heerlijk nagenieten. Alle andere bezoekers van onze site wensen we heel veel kijkplezier!

Overzicht fotoalbums

 • 26 april 2012
  Beeldweergave van hele dag: Hat sil heve hat west.... en hoe!!!
  Onderstaande foto's geven een algehele weergave van de conventiedag, om in één adem door van de hele dag (na) te kunnen genieten.
 • 25 april 2012
  05 Hat sil heve en hoe: Het feest in Fryslân Fean Plaza
  Beeldverslag van het feestelijke conventiegebeuren in Fryslân Fean Plaza: de gasten, de opening, optredens, kramen etc. etc. 
 • 25 april 2012
  Conventie 2012 Hat sil heve
  Foto's Hat sil heve op conventiewebsite We hebben gemerkt dat niet iedereen begrijpt dat de speciale Conventiewebsite in de lucht blijft. Het is dan ook op die plek dat we foto's van deze schitterende dag ge up load hebben. Klik hiertoe op deze site de tab Co...
 • 25 april 2012
  04 De optocht
  Van de optocht van het NS station naar het Abe Lenstrastadion zijn meer dan duizend foto's gemaakt. We hebben van de kleurrijke stoet een selectie gemaakt van een kleine honderd foto's en denken hiermee een fraai beeld van dit feestelijke gebeuren te geven.
 • 25 april 2012
  03 Aankomst NS station
  Aankomst van onze Redhatgasten, Burgemeester, Famkes en hulptroepen bij het NS station in Heerenveen.
 • 25 april 2012
  02 Versieringen in de ochtenduren
  In dit album eveneens een indruk van de voorbereidingen in alle vroegte op de conventiedag.
 • 25 april 2012
  01 Voorbereiding in de ochtenduren van de conventiedag
  Reeds in alle vroegte zijn onze Famkes, vaak samen met hun echtgenoten, op pad gegaan om het centrum van Heerenveen in rood en paars te tooien. Ook in Fryslân Fean Plaza is de versierploeg reeds om 08.00 uur aanwezig.
 • 25 april 2012
  Reportage Omrop Fryslân
  De conventie heeft zowel regionaal als landelijk heel veel aandacht gekregen van de schrijvende pers. Ook de regionale omroep van Friesland heeft er aandacht aan besteed. In de vroege ochtenduren zijn de Famkes uitgebreid geïnterviewd door de radio en aan het begin...
 • 24 april 2012
  Activiteiten op de dag voor The Big Day
  Op de dag voor de conventie, dinsdag 24 april, is de laatste hand gelegd aan de versiering in Fryslân Fean Plaza door opnieuw een heleboel enthousiaste Famkes met hun echtgenoten. Tevens zijn op die dag de 500 goodiebags gevuld. Prachtige rode Redhattassen gesponso...
 • 23 april 2012
  Versiering van de feestlocatie Fryslân Fean Plaza
  Het feest is letterlijk begonnen op maandag 23 april, toen een heleboel Famkes, velen vergezeld van hun echtgenoot, een start hebben gemaakt met het versieren van de feestruimte. Het is een bijzondere dag geworden. Toen Queen Afrodyn 's middags met een bus vol good...
 • 19 april 2012
  Laatste overleg van het conventiecomité
  Op vrijdagavond zijn we als conventiecomité voor het laatst bij elkaar gekomen. We hebben het draaiboek opnieuw helemaal doorgenomen. We besluiten de avond met een toast op onze goede en harmonieuze samenwerking èn uiteraard op het welslagen van de conventie. Lady ...
 • 18 april 2012
  Voorbespreking met burgemeester Tjeerd van der Zwan
  Op donderdag 18 april hebben Vice Queen Antamea, Vice Queen Adeline en Queen Afrodyn een bezoek gebracht aan onze goodlooking burgemeester Tjeerd van der Zwan. Hij had reeds tijdens de kennismakingsreceptie met de burgers van Heerenveen aan Antamea en Afrodyn toege...
 • 4 april 2012
  Groot overleg conventie Hat sil heve
  Op woensdagavond hebben 26 Famkes uitgebreid vergaderd over de op handen zijnde BIG DAY. Het comité heeft de laatste nieuwtjes over de organisatie verteld en de hand- en spandiensten zijn verdeeld. Iedereen is enthousiast, de ideeën blijven over de tafels vliegen. ...
 • 13 maart 2012
  De inspanningen van de Famkes worden steeds kleuriger
  Na op maandagavond 12 maart heerlijk met ons 12 red- en pinkhoofdig organisatiecomité overlegd te hebben, is de versieringscommissie op dinsdagochtend alweer vol enthousiasme aan de slag gegaan. Onderstaande foto getuigt van de fleur en de kleur van deze inspanni...
 • 8 maart 2012
  Het vastleggen van de route
  Om ervoor te zorgen dat onze gasten een veilige en zo feestelijk mogelijk route kunnen lopen heeft op donderdag 8 maart een afvaardiging van het conventiecomité met evenementcoördinator Jan K. van de politie de route gelopen. Een feestje op zichzelf om met elkaar ...
 • 10 november 2011
  Groot overleg conventie
  Ons 12 leden tellend organisatie comité is het hele jaar al druk in de weer om een zo perfect mogelijke conventie te organiseren. Alhoewel de andere 23 Famkes voortdurend worden geïnformeerd over de vorderingen, hadden we toch behoefte om eens met onze hele groep u...
 • 14 juni 2011
  Voorbereiding t.b.v. opening Conventie Hat sil heve
  Om de conventie te openen hebben we zowel Prinses Màxima als onze Burgemeester Tjeerd van der Zwan gevraagd. Prinses Màxima kan tot haar grote spijt niet komen, maar wenst ons allen op voorhand een hele geslaagde conventiedag. We hebben onze nieuwe Bu...
 • 22 april 2011
  Welkom aan onze gasten!
  Ten behoeve van de Conventie 2012 hebben we een fraaie foto van de Famkes laten maken voor gemeentehuis Crackstate, grenzend aan ons clubhuis. Op de foto is te zien dat we allen buigen om onze Red- en Pinkhat gasten alvast van harte welkom te heten!
 • 21 april 2011
  Overdracht Vlaggenstok
  Aan het eind van de prachtige conventie Zwolle heeft Hat op 21 april 2011 heeft Queen Mum Minke de vlaggenstok overgedragen aan Queen Afrodyn van 't Friesche Haagje, als officiële handeling voor de conventie 2012 Hat sil heve. De Famkes Sanna (links) en Jennifer, h...