Foto's Laatste overleg van het conventiecomité

Donderdag 19 april 2012

Op vrijdagavond zijn we als conventiecomité voor het laatst bij elkaar gekomen. We hebben het draaiboek opnieuw helemaal doorgenomen. We besluiten de avond met een toast op onze goede en harmonieuze samenwerking èn uiteraard op het welslagen van de conventie. Lady Grace, Queen's secretary spreekt namens de leden Queen Afrodyn toe om haar te bedanken voor haar inzet en geeft haar een fantastisch cadeau. Een prachtige parasol in de hoop dat zij die op de conventiedag nodig is :-).

Prinsgemaal Doede helpt Afrodyn met uitpakkenQueen Afrodyn is zeer opgetogen over het cadeauEn wat is ie mooiheeeeel mooi!

Meer albums