Weetjes

Op deze pagina vind je in de aanloop van de viering van onze 25 years of Red Hat Fun and Friendship allerlei gezellige weetjes.

Wist je dat:

 • er zich op 22 januari reeds 46 chapters hebben aangemeld voor de kleurige en fleurige mijlpaalviering in Heerenveen?
 • burgemeester Tjeerd van der Zwan in Heerenveen al vijfmaal eerder een landelijke bijeenkomst van Red Hat Nederland heeft geopend?
 • onze Lady Astoria Louise de Albion haar wereldreis, die ze met haar echtgenoot op hun zeilboot Zwerver maakt, gaat onderbreken om bij de Mijlpaal Conventie aanwezig te kunnen zijn op 25 april?
 • Nederland ruim 100 chapters van de Red Hat Society telt? Uitgaande van een gemiddelde van 25 leden per chapter huppelen in ons landje 2.500 vrolijke roodpaars geklede dames rond.
 • het aantal Red Hat Society leden worldwide na 2005 niet meer is geteld, maar nu wellicht 8.000.000 bedraagt?
 • in het jaar 2012 bij de Landelijke Conventie Hat sil heve in het Abe Lenstra Stadion ruim vier honderd Red Hat Ladies aanwezig zijn geweest! 
 • het Conventie Comité uit acht Famkes bestaat, die op hun beurt in vier commissies de mijlpaalviering organiseren. 
 • de versieringscommissie onder leiding van Vicequeen Grace of Red Hats, Lady of Glencoe samen met Famke Lonny uit honderd meter stof maar liefst 150 meter vlaggetjes heeft gemaakt! 
 • de entertainment commissie, eveneens onder leiding van Vicequeen Grace, aangevuld met Monique en Queen Afrodyn, haar taak er praktisch op zit?
 • de marktkraamcommissie onder leiding van Vicequeen Gravin Gwendolyn samen met onze Lady of the Caribbean druk bezig zijn voor de 20 kramen leuke bedrijven aan te trekken!
 • de gastvrouwen commissie, die wordt gevormd door Marijke Meu en Lonny in spannende afwachting zijn hoeveel redhat gasten zich aan gaan melden....en uiteraard tevens alle Famkes met hun!