Foto's Promotie Samira van Bohemen op de RHS

Donderdag 21 mei 2015

Donderdag 21 mei 2015 is een historische datum voor de Red Hat Society!! Op deze dag heeft de RHS namelijk een wetenschappelijke status gekregen. Cultuursociologe Samira van Bohemen van de Erasmus Universiteit is op voornoemde datum gepromoveerd op de Red Hat Society met haar proefschrift: The Magic of The Redhat.

Samira heeft een drietal Famkes tijdens haar onderzoek geïnterviewd, alsmede een aantal partners. Deze drie, Betty, Boekingsfreule Sanna en Queen Afrodyn waren helaas verhinderd bij de promotie aanwezig te zijn. Gelukkig hebben vier andere Famkes, te weten Vice Queen Lady Grace, Antamea, Adeline en Gravin Gerdien deze unieke gebeurtenis wel bij kunnen wonen. Alle vier hebben ze genoten van de wijze waarop Samira met verve haar proefschrift verdedigde en van de levendige krachtige promotie....èn..... een leuk persoonlijk detail: Ze vernamen van Samira haar vader hoe reuze trots hij op haar is! 

Onderstaand een inzicht wat het proefschrift ondermeer inhoudt, waarna een aantal foto's volgen:

De magie van spel: Cultuurkritiek en de Red Hat Society
Spel creëert ruimte om kritisch te zijn ten aanzien van cultuur. Dat doet het omdat mensen het vaak zien als ‘niet serieus’, en dat is onterecht concludeert Samira in haar proefschrift ‘De magie van de rode hoed’, waarvoor zij een etnografische studie verrichtte naar de Red Hat Society.  

In haar proefschrift vraagt Samira zich af wat de functie is van spel. Hierbij maakt ze gebruik van het theoretische werk van Johan Huizinga over de ‘Spelende Mens’. Aan de hand van een studie naar de Red Hat Society kijkt ze naar de relatie tussen spel en cultuurkritiek.
Het onderzoek van Samira laat zien dat in het spel van de Red Hatters een kritiek schuilgaat ten opzichte van verschillende vooroordelen die bestaan ten aanzien van vrouwen van middelbare leeftijd. De Red Hatters vieren het ouder worden, en ze zijn nadrukkelijk aanwezig in de publieke ruimte. Ze verdwijnen dus niet achter de metaforische ‘geraniums’.

Ook verzetten de Red Hatters zich tegen de zorgrol die zo typerend is voor de manier waarop wij naar vrouwen kijken. Vrouwen worden geacht te zorgen voor man, kinderen en kleinkinderen, maar de Red Hatters nemen daarnaast ook tijd voor zichzelf, tijd om te spelen.

Spel en cultuurkritiek
Waar dit soort cultuurkritiek normaal gesproken kan rekenen op veel verzet van mensen die vasthouden aan dominante normen, waarden en tradities, valt dit de Red Hatters niet ten deel. Volgens Samira komt dit doordat de Red Hatters hun kritiek uiten in spel. Mensen zien spel in het algemeen als iets ‘leuks’ wat buiten het ‘serieuze’ dagelijkse leven staat. Hierdoor creëert spel een symbolische ruimte voor het uiten van kritiek. Deze ruimte kan vooral bruikbaar zijn voor groepen die maatschappelijk een gemarginaliseerde positie innemen, zoals vrouwen van middelbare leeftijd, maar ook andere minderheden. Middels spel kunnen zij hun maatschappelijke positie onderhandelen. Hier ligt volgens Samira de magie van spel.

Gravin Gerdien, Adeline, Vice Queen Lady Grace, AntameaDe stralende en mooie promovendus Samira van BohemenDe Famkes zoeken een plaatsje in de zaal.........en Antamea schiet snel eerst nog wat plaatjes....
.... de zaal kleurt al snel vrolijk rood en paars.......de jury ziet er zoals gebruikelijk wat stemmiger uit :-)Na promotie geven Famkes cadeau (roze hoed) aan Samira..... en Erasmus was erbij!!

Meer albums