Media

Voor en tijdens de conventie is er nogal wat belangstelling van de media geweest voor Het Friesche Haagje. Zelfs in die mate dat het bij chapters buiten Friesland eveneens tot aandacht van de pers heeft geleid. Het overgrote deel van deze artikelen is onderstaand verzameld. 

Meest recente uiting in de pers is het voorpagina nieuws van het Fries Journaal van mei-juni 2012.

 

 

Landelijk heeft de RHS conventie eveneens de pers gehaald: op de dag zelf heeft een fotograaf van De Telegraaf onderstaand plaatje geschoten en aan het eind van de dag heeft Queen Afrodyn even contact gehad met een journalist. Dit heeft erin geresulteerd dat op The Day after onderstaand artikeltje in de vroege ochtendkrant De Telegraaf is verschenen.
 

 

Het Friesch Dagblad heeft de dag na de conventie eveneens aandacht geschonken aan ons feest:

 

Feannet.nl * het laatste nieuws uit Heerenveen e.o. heeft op 25 april het volgende artikel met prachtige foto's op het net gezet: http://www.feannet.nl/component/k2/item/1255-bonte-stoet-vrouwen-trekt-door-heerenveen

 

De Leeuwarder Courant heeft Friesland op de dag van de conventie verblijd met een prachtige kleurrijke redhat foto op de voorpagina: 

 

De  Heerenveense Courant heeft het volgende artikel geplaatst op onze heerlijke conventiedag:
http://www.heerenveensecourant.nl/nieuws/5204/dames-in-het-rood-overspoelen-heerenveen/

 

Op woensdag 25 april, de dag van Hat sil heve, stond 's ochtends om half zeven journalist Harry Bootsma van Omrop Fryslân Radio op de stoep bij Queen Afrodyn. Hij heeft gezellig bij haar aan de ontbijttafel een interview gehouden. Druk hiertoe op de volgende link:
Beluister de reportage van Omrop Fryslân Radio over de conventie

  

In het Dagblad van het Noorden d.d. 23 april is een dubbel interview geplaatst van chapter Chapeau (met foto's) uit Groningen en Het Friesche Haagje:

 

Door het lezen van het interview in de Lourens met Queen Afrodyn (te lezen onderaan deze pagina) is de belangstelling van Leeuwarder Courant journaliste Marja Boonstra voor de conventie Hat sil heve gewekt. Op Marja haar verzoek heeft zij een vraaggesprek gehad met vier Famkes, hetgeen geresulteerd heeft in onderstaand artikel in de Sneon en Snein van 21 april:

 

En op de voorpagina van dezelfde Sneon en Snein (van bovenstaand interview) onderstaand fotootje:

 

In het Noordhollands Dagblad/Alkmaarsche Courant, is op 19 april 2012 reeds het in de Leeuwarder Courant van twee dagen later te plaatsen interview opgenomen, en wel als volgt:

 

Exact hetzelfde verhaal als hierboven is op dezelfde dag tevens opgenomen in De Gooi- en Eemelander:

 

en ook het Leidsch Dagblad heeft hetzelfde verhaal opgenomen:

 

 

Het

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Haarlems Dagblad heeft niet achter willen blijven en publiceerde eveneens op 19 april voornoemd interview:

 

Het Utrechts Stadsblad heeft reeds op 18 april aandacht aan de conventie geschonken middels een prachtige foto van een chapter uit die regio:

 

Vooraankondiging d.d. 14 april voor een uitgebreid interview in de zaterdag bijlage van de Leeuwarder Courant met vier Famkes van Het Friesche Haagje: 

 

In de weken voorafgaande aan de conventie zijn Vice Queen Antamea en Queen Afrodyn aan het 'flyeren' geweest. Ze hebben met onderstaande flyer de aan de route gesitueerde winkeliers bezocht. Daarbij hebben Antamea en Afrodyn gevraagd of ze deze voor het raam willen hangen op de conventiedag en zo mogelijk met meer rood en paars uit te pakken. Een uitgebreide toelichting is op de achterkant opgenomen.

In de Heerenveense Courant van 14 maart 2012 is een interview met Vice Queen Antamea en Queen Afrodyn gepubliceerd.

 

 In de voorjaarsuitgave 2012 van het TAILOR-MADE-MAGAZINE LOURENS staat een interview met Queen Afrodyn.

 

In de Heerenveense Courant van 7 april 2011 is onderstaand artikel over Het Friesche Haagje verschenen. Hierbij is ondermeer aandacht geweest voor de genomen aftrap voor het organiseren van de conventie Hat sil heve: 

 

De allereerste keer dat er in de pers gesproken is over de landelijke conventie van de Red Hat Society 2012 is in de Leeuwarder Courant van 31 maart 2011 geweest, getuige onderstaand gehoordgezien artikeltje: