Volg onze Queen via Twitter

Welkom bij Het Friesche Haagje

WOLKOM, oftewel WELKOM bij de website van de Famkes van Het Friesche Haagje

Het primaire doel van de RHS is: samen met oude en nieuwe vriendinnen plezier te maken, ons te verkleden en het ‘kleine meisje’ in onszelf terug te vinden.

Juist om deze laatste reden hebben we ervoor gekozen onze leden Famkes te noemen. De leden van de RHS, dus wij als Famkes, hebben allen behoefte om van de vrolijke kant van het leven te genieten. Deze vrolijkheid wordt met uiterlijkheden onderstreept: Wie boven de 50 jaar is zet hiertoe een rode hoed op en draagt paarse kleding, wie nog niet die respectabele leeftijd heeft bereikt doet het met roze hoed en lavendelblauwe kleding. We moedigen elkaar aan om de vele mogelijkheden die het leven ons biedt, te ontdekken. We willen de kameraadschap vinden met andere vrouwen zonder de rivaliteit die binnen onze sekse wel eens een rol wil spelen. We hebben elkaar nodig en geven dat graag toe. ALLES MAG, NIETS MOET, zolang het maar leuk is en plezier oplevert!
Nadere informatie over het ontstaan van de Red Hat Society kun je vinden onder het kopje algemeen.

Ruby Red HatHet speciaal voor Het Friesche Haagje ontworpen logo is gebaseerd op de officiële mascotte van de RHS: Ruby Red Hat. Een pittig volslank vrouwtje wat zich knap als volwassene heeft vermomd.
 
Het ontstaan van onze chapter vindt zijn oorsprong in het Handboek van de RHS. Queen Antonia van chapter Simply Red uit Grou gaf dit in april 2009 aan één van haar leden cadeau. Door het lezen van het boek ontstond een onbedwingbare lust de blijde boodschap van de RHS verder te verspreiden. Degene die een chapter opstart heet in RHS termen de Queen en zo is begin mei 2009 in Heerenveen chapter Het Friesche Haagje door Queen Afrodyn aangemeld in Amerika.

Official Chapter Red Hat SocietyNa de officiële registratie onder Chapter ID 79346 was de volgende stap het winnen van leden. Binnen no time zaten we op ons, in eerste instantie door de Famkes gezamenlijk vastgestelde maximum van 25 leden. Aangezien we echter een enorme wachtlijst hadden, hebben we het maximum verhoogd naar 40 leden. De wachtlijst was hiermee niet opgelost. Echter, zou een chapter blijven groeien en groeien, zou er meer oppervlakkigheid komen wat ten koste zou gaan van de ontwikkelde hechte vriendschappen. Om een lang verhaal kort te maken: ons chapter is gesloten voor nieuwe leden.

De feitelijke invulling van onze activiteiten krijgt gestalte door alle Famkes samen!

We hebben sinds de oprichting van onze chapter al veel met elkaar gedeeld. Er zijn allerlei uiteenlopende uitstapjes gemaakt, de vriendschappen intensiveren zich in warme relaties en we lachen samen heel wat af! Iedere maand is er een activiteit en daarnaast een inloop op de laatste woensdag van de maand (van 2009 tot 2016) in ons ‘clubhuis’ Grand Café Paul Kruger te Heerenveen. De eigenaar van Paul Kruger heeft van ons logo een prachtig geëmailleerd bord laten maken wat de eerste zeven jaren in het Grand Café aan de muur heeft gehangen. Paul Kruger heeft echter een andere huurder gekregen en derhalve hebben we besloten ons clubhuis daar op te heffen en niet langer een clubhuis te ambiëren.
Sinds oktober 2016 hebben we ervoor gekozen onze inloop in ons 'Buitenhuis' Tjaarda Oranjewoud te houden.

Ook bezoeken we met elkaar de landelijke activiteiten en zijn daar zelf ook actief in. Zo hebben we zowel in 2010 als in 2016 de Landelijke RHS Golfdag georganiseerd. Tevens hebben we op 25 april 2012 de Landelijke Conventie met als thema Hat sil heve georganiseerd! Daarnaast hebben we op 19 oktober 2017 de Queenslunch in Heerenveen verzorgd, waartoe alle Queens en Vice Queens uit den lande zijn uitgenodigd!

De naam Het Friesche Haagje is overigens ontleend aan de, veelal schertsend bedoelde, bijnaam van Heerenveen in Friesland. Dit gebaseerd op het feit dat de Oranjes vaak en graag in deze bosrijke omgeving vertoefden en voor hun Buitenverblijf eveneens Oranjewoud als residentie kozen.

Veel van onze vrolijke activiteiten worden door onze Digifreule Sjoukje op de gevoelige plaat vastgelegd en kun je verderop op onze website vinden. Queen Afrodyn heeft de website tot september 2017 beheerd, en heeft daarna hiertoe assistientie gekregen van Marga Gravin van De Deelen. 

Alle Famkes wensen je veel lees- en kijkplezier! 


Met het oog op de privacywetgevingy onderstaand een officiële, door alle Famkes goedgekeurde, uiteenzetting hoe wij met de persoonsgegevens omgaan.

 

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens RHS Het Friesche Haagje

Wij als Famkes van Het Friesche Haagje gebruiken persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie, het organiseren van activiteiten, communicatie over het wel en wee van onze leden en ook maken wij tijdens activiteiten foto’s die wij op onze site publiceren.

Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om en hebben daar met elkaar afspraken over gemaakt. We kunnen echter niet in alle gevallen garanderen dat persoonsgegevens niet op het openbare deel van internet terecht komen.
Zo kunnen bijvoorbeeld foto’s op onze site op dit moment technisch niet worden afgeschermd en zijn wij geen professionele organisatie, maar een groep vrijwilligers die niet altijd de gevolgen van het gebruik overzien.
Daarnaast kunnen wij van Het Friesche Haagje ook geen verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van persoonsgegevens door onze leden, bijvoorbeeld op eigen social media.

Door lid te worden en te zijn, accepteren leden deze gevolgen en ontslaan ze hun medeleden van Het Friesche Haagje en de beheerder van de site, van enigerlei vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot hierboven beschreven gebruik van persoonsgegevens.