Algemeen

Ruby

De grondlegger van onze inmiddels wereldomspannende beweging de Red Hat Society is Sue Ellen Cooper uit Californië.

Sue Ellen zag in de herfst van 1997 in een curiosawinkel een prachtige rode felgekleurde, zwierige hoed met een zorgeloze uitstraling liggen. Ze bedacht dat ze ‘m niet nodig had, nooit zou kunnen dragen, de hoed haar waarschijnlijk belachelijk zou staan en het een onnodige uitgave zou zijn. Het kleine meisje in haar binnenste, dat daar al jaren zat opgesloten, smeekte haar de hoed te kopen en ze gaf daaraan toe. Toen ze de knalrode vilthoed op haar hoofd zette, voelde ze een golf van oprechte vreugde door haar heen stromen.Ze herinnerde zich ineens het gedicht ‘Warning’ van Jenny Joseph wat ze 20 jaar daarvoor ergens had gelezen. Ze voelde zich toentertijd al onmiddellijk met de schrijfster verwant. Het gedicht maakt duidelijk dat mensen bij het ouder worden zelf kunnen beslissen wat voor soort mens ze dan zijn. Speciaal voor ’t Friesche Haagje is dit gedicht in het Fries vertaald. Voor de niet Fries-taligen onder ons hebben we daaronder tevens de Engelse en Nederlandse versie van het gedicht opgenomen, waarna nog meer algemene informatie betreffende de RHS volgt.

Warskôging

As ik straks in âld wiifke bin, sil ik pearse klean drage
mei in reade hoed dy my net stiet en my net past.
En ik sil myn pensioen spansearje oan drank en simmer mofkes.
Ik sil op ’e stoepe sitten gean as ik wurch bin
en meunsters út ’e winkels meipikke en op alaarmbellen drukke
en mei myn gongelstôk oer it izeren hekwurk rammelje
en ynhelje op myn earmoediche bernetiid.
Op toffels sil ik yn de rein nei bûten gean
en blommen út oare minsken harren tún plukke
en leare hoe te flybkjen.
 
Dû kinst ôfgryslike boesgroentsjes drage en te swier wurde
en trije pûn wiete woarst yn ien kear op ite.
Of om my in wike lang alline bôle en augurken.
En garje mar pennen en poatleaden en bierfiltsjes en dingkjes yn doaskes.
 
Mar hja sizze dat wy no klean hawwe moatte dy ús droech hâlde
en de hier betelje en net skelle op strjitte
en de bern it goede foarbild jaan.
Wy moatte freonen freegje foar it iten en kranten lêze.
 
Mar miskien soe ik it no al efkes besykje moatte?
Sa dat minsken dy ‘t my kinne net al te bot en hommels skrikke
as ik, ynienen âld, my pears begjin te klaaien.

Warning

When I am an old woman I shall wear purple,
With a red hat which doesn’t go, and doesn’t suit me,
And I shall spend my pension on brandy and summer gloves
And satin sandals, and say we’ve no money for butter.
I shall sit down on the pavement when I’m tired
And gobble up samples in shops and press alarm bells
And run my stick along the public railings
And make up for the sobriety of my youth.
I shall go out in my slippers in the rain
And pick flowers in others peoples gardens
And learn to spit.

You can wear terrible shirts and grow more fat
And eat three ponds of sausages at a go.
Or only eat bread and pickle for a week
And hoard pens and pencils and beer mats and things in boxes.

But now we must have clothes that keep us dry
And pay our rent and not swear in the street
And set a good example for the children.
We must have friends to dinner and read the papers.

But maybe I ought to practice a little now?
So people who know me are not to shocked and surprised
When suddenly I am old and start to wear purple.
 

Waarschuwing

Wanneer ik een oude vrouw ben, zal ik paars dragen
Met een rode hoed, wat niet bij elkaar past en me niet staat,
En ik zal mijn pensioen besteden aan cognac, zomerhandschoenen en satijnen sandalen,
en zeggen dat we voor boter geen geld hebben.

Als ik moe ben, zal ik op de stoep gaan zitten,
En in winkels zal ik van alles proeven en op alarmknoppen drukken.
Ik zal mijn stok ratelend langs straathekken trekken
Om de braafheid van mijn jeugd te compenseren.
Ik zal op pantoffels door de regen lopen,
Bloemen plukken in andermans tuin
En leren spugen.

Jij mag afzichtelijke overhemden dragen en nog dikker worden,
Drie pond worst in één keer naar binnen werken
Of een week lang alleen brood met augurken eten,
En dozen vol pennen, potloden en bierviltjes bewaren.

Maar nu moeten we kleren aan waarin we droog blijven
En de huur betalen, en mogen we op straat niet vloeken.
We moeten een voorbeeld zijn voor de kinderen
En vrienden te eten vragen, en de krant lezen.

Maar misschien moet ik alvast een beetje oefenen,
Zodat mensen die me kennen niet al te erg schrikken of verbaasd zijn
Als ik opeens oud ben en paars ga dragen.

Jenny Joseph

Dansje

Nadat Sue Ellen voor zichzelf een hoed had aangeschaft kwam ze op het idee om een goede vriendin op haar verjaardag eveneens een rode hoed en tevens het gedicht van Jenny Joseph te schenken. Dit bleek een groot succes. Na nog een andere vriendin eveneens op die manier te hebben verrast kwam Sue Ellen er al snel achter dat de hoed het cadeau was dat van haar werd verwacht. Ze nam het besluit dat het bereiken van de leeftijd van vijftig jaar als een positieve, heel belangrijke mijlpaal moest worden beschouwd in plaats van het begin van het einde. Al heel snel had een grote groep vriendinnen een rode hoed. Ze stelde, conform het gedicht, haar vriendinnen voor allemaal een paars kledingstuk aan te schaffen en getooid met hoed gezamenlijk ergens naar toe te gaan. Zo gezegd zo gedaan en zo togen zij met elkaar in april 1998 in een rood paarse combinatie naar een tearoom. Er gebeurde die middag iets wonderbaarlijks. De dames hadden zich in geen jaren zo kostelijk vermaakt. Wellicht door de verkleedpartij en het eigen plezier om het gewaagde uitje. Sue Ellen werd uitgeroepen tot Koningin (en benoemde zichzelf vervolgens tot Koningin-moeder) en de andere kregen ook een titel. Die middag is ook de naam bedacht: de Red Hat Society!

‘Een foute instelling is verboden. Een lelijke hoed is toegestaan.’

Al heel snel na dat uitje is de RHS over Amerika verspreid en stichtten op pret beluste dames in diverse staten nieuwe chapters. In april 2002 werd het eerste Nationale congres in Amerika (Chicago) georganiseerd, waaraan 400 Red Hatters deelnamen. Het jaar daarna kwamen er al 2.000 vrouwen naar het congres.
De Red Hat Society heeft zich in de jaren daarna als een olievlek over de wereld verspreid. In 2005 zijn ook de eerste chapters in Nederland opgericht en inmiddels telt Nederland 97. In Friesland zijn zes afdelingen: RHINN in Balk sinds 2005, Simply Red in Grou opgericht oktober 2008,  LMRW eveneens uit Grou en ’t Friesche Haagje Heerenveen beiden in 2009 en in 2010 is in Buitenpost chapter de Rode Wiven gestart. Verder bestaat de RHS in ruim 25 landen, waaronder Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, België, Spanje en Duitsland.

Wat Red Hatters vooral bindt is het streven naar meer vreugde in het leven. Ze zijn echtgenote of single, veelal moeder en werkende vrouw, maar schuiven op naar een nieuwe fase. De kinderen zijn het huis uit, ze zijn al dan niet met pensioen, hebben de drukste jaren achter de rug en hebben nu meer tijd voor zichzelf. De RHS is een spel en het spel kent geen regels, geen taken, geen verantwoordelijkheden en geen straffen. Het is een echte desorganisatie. Het enige wat telt is dat de deelneemsters het leuk vinden samen te zijn met andere vrouwen, zich te verkleden, ‘meisjesdingen’ te doen en diepere lachrimpels te krijgen.

De bij aanvang van de RHS geboren mascotte is Ruby Red Hat, de belichaming van de eigenschappen en het gedrag dat Red Hatters bewonderen en nastreven. Ruby vertegenwoordigt de geest van het verloren kleine meisje dat in ons allemaal leeft. Ruby haar motto is:

‘We staan allemaal op dezelfde ladder, alleen op verschillende treden.’

Alhoewel de RHS zelf geen regels heeft, volgen hieronder Ruby’s belangrijkste leefregels.

 1. Aanvaard de werkelijkheid en leef in het hier en nu. (Ruby wil geen ‘had ik maar’ of ‘helaas’ horen, want dat bederft het plezier.)
 2. Benadruk het positieve (Ruby kiest ervoor in elke situatie te zoeken naar het goede. Ze heeft liever rimpels van het lachen dan van de zorgen.)
 3. Zorg goed voor jezelf. (Ruby luistert naar zichzelf en voorziet in haar eigen behoeften. Als ze een adempauze nodig heeft, neemt ze die.)
 4. Geef je gevoel voor humor de vrije teugel. (Ruby vindt lachen erg belangrijk.)
 5. Speel. (Ruby is nooit helemaal volwassen geworden of ze is teruggekeerd naar haar jeugd. Hoe dan ook, ze weet hoe ze zich moet vermaken.)
 6. Verkleed je! (Ruby vindt het zalig zich op te tutten met alles wat glimt en glittert.)
 7. Sta open voor nieuwe dingen. (Ruby is bereid om bijna alles te proberen.)
 8. Doe iets met je creativiteit. (Ruby denkt verder dan de hoedendoos.)
 9. Toon medeleven. (Ruby vindt het heerlijk om met anderen te lachen en te huilen.)
 10. Wees moedig. (Ruby weet dat ze alles aankan, wat er ook gebeurt.)
 11. Haal in wat je in je jeugd hebt gemist (Ruby zegt dat zij vroeger ook plichtsgetrouw was en dat ze nu een heleboel gekke dingen wil doen.)

In de loop der jaren is gebleken dat ook dames onder de 50 jaar zich aangetrokken voelen tot de RHS. Deze dames dragen i.p.v. een rode een roze hoed en worden derhalve Pink Hatters genoemd. In Amerika zijn daartoe reeds speciale Pink Hat chapters opgericht. Ook op mannen heeft de RHS een aantrekkingskracht en in Amerika zijn hiertoe de zogenaamde Sleepy Slippers in het leven geroepen.

Bron: Het handboek van de Red Hat Society door Sue Ellen Cooper, uitgever Arena Amsterdam, 2005

Voor een overzicht van de chapters in Nederland en landelijke activiteiten verwijzen we graag naar de overkoepelende website www.rodehoeden.nl