Media

De media heeft aan de Mijlpaal Conventie Hat giet oan op 25 april 2023 online veel aandacht geschonken, maar meer tastbaar is het onderstaande radio interview en artikel in de HC:

  • Journalist Douwe van der Kooi van Radio Spannenburg heeft het volgende interview met Queen Afrodyn gevoerd:

 

  • Op 4 mei is het onderstaande artikel in de Heerenveense Courant verschenen: