Foto's Alternatieve bridgedrive

Vrijdag 3 mei 2024

Minke Baukje Baronesse fan it Weldam en Nynke de Jonkfrou fan it Heech Hiem hebben net zoals in 2023, opnieuw de alternatieve bridge drive georganiseerd en deze keer op vrijdag 3 mei. Voornoemde Baronesse en Jonkfrou verdienen een hele grote pluim, of in onze RHS taal: CHAPEAU voor deze twee Famkes, want het was van het begin tot het eind toptoptop voor elkaar. Zo waren de spelregels in zelf gemaakte enveloppen, met zelf gemaakte vragen kaarten, zelf gemaakte routekaarten, zelf gemaakte losse letters en ook nog een klein rood zelf gemaakt envelopje.
Bij het verzamelpunt om 9.45 uur in Heerenveen, heeft de Baronesse de groepjes ingedeeld en de spelregels uitgelegd. Hoofdopdracht was, naast de juiste route te nemen, alle bruggen waar we overheen reden te noteren.
Met een tussenpoos van 6 minuten vertrokken de drie auto’s. De auto’s werden bemand door:
A. Vicequeen Gravin Gwendolyn tevens chauffeur, Freule Heleen en Adeline
B. Alexia (chauffeur) en Coos
C. Sylvia en Queen Afrodyn (chauffeur)
Er was door de deelneemsters van vorig jaar aangegeven dat de eerste koffiestop in Echtenerbrug was, dus hooguit half uurtje rijden. Deze keer pakte het anders uit, maar dat kwam wellicht ook omdat we niet allemaal de route op de juiste wijze interpreteerden en een hulplijn nodig hadden om na anderhalf uur alsnog bij de koffiestop in Eernewoude aan te komen. Niet getreurd, want de ambiance was prachtig: restaurant De Prinsenhof en het gebak en de koffie smaakten verrukkelijk!!
Vervolgens zijn we naar het kleine Museum It Kokelhûs in het centrum van Eernewoude gegaan, alwaar we een interessante rondleiding hebben gekregen. Zo veel herkenbare dingen, maar ook zo veel waar we ons over verwonderden, zoals de zes kinderen die in één bedstee moesten slapen vroeger, het unieke houtsnijwerk gemaakt door Jan Weima en het oude kruidenierswinkeltje.
Na de rondleiding ging de avontuurlijke route met vragen en aanwijzingen verder en moesten we de locatie zoeken voor de lunch, dus we gingen weer op weg, waarbij we onze hersenen kraakten en ondertussen probeerden de auto op de weg te houden. Beide is goed gelukt en zo arriveerdde de een na de andere bij de Twee Gemeenten in Irnsum.
En jongejonge wat was dat hartstikke leuk daar in Irnsum, jeugdsentiment, want wat hadden we daar vroeger toen we nog echt jong waren veel plezier tijdens de disco’s in het weekend…. maar nu was het ook echt genieten, want we zaten heel gezellig zo met elkaar en de lunchgerechten waar verrukkelijk!
Na de lunch reden we lekker makkelijk achter de knal gele auto van Nynke de Jonkfrou fan it Heech Hiem aan waar ook Minke Baukje de Baronesse fan it Weldam in zat. In het centrum van Grou aangekomen kregen we allemaal een papier met negen foto’s met de opdracht al die plekken in Grou te vinden en dan een foto te maken van het object met een Famke daarbij. Was je klaar, dan was de laatste opdracht Nynke en Minke te vinden. De opdrachten brachten ons op hele leuke plekjes en het zoeken van de organiserende Famkes was zo gepiep, want de knalgele auto stond voor een snackbar, alwaar de twee Famkes van een ijsje genoten……heel stoer, want het was brrrr zooo koud buiten.
En yes opnieuw stapten we allemaal weer in de auto en toen moesten we uit het rode envelopje letters halen, waarbij de rode letters de plaatsnaam vormden en de paarse de locatie van ons eindpunt. Die puzzel losten we ook gezwind op en zo kwamen we om 17.00 uur op onze eindbestemming aan: Grand Café Hotel Goerres in Akkrum. En jongejonge wat hadden we toen een oergezellige nazit. Minke en Nynke kwamen ietsje later aan, want moesten de hoofdprijs nog kopen en die was hartstikke leuk: een mooie rode kunstbloem en de winnaars waren de desorganisatie waardig, oftewel, het was een aanmoedigingsprijs en wel voor Alexia en Coos!
Het tijdstip waarop we het etablissement verliepen gaf wel aan hoe reuze gezellig we het bij Goerres hadden, want pas om 19.00 uur vertrokken we allemaal weer richting Heerenveen.
Het was een allemachtig prachtige mooie dag, waarbij Fun and Friendship voorop stond, het brein weer heerlijk is opgeschud, maar bovenal heeeeel veel nieuwe bruisende energie is opgedaan!

Bij aankomst op de carpoolplaats neemt Queen de 1e fotoAlexia wil allen op de foto: rent naar automobilist met verzoeken yes de aardige meneer maakte deze foto, dus groep compleetVervolgens legt de Baronesse fan it Weldam de spelregels uit
De eerste koffiestop: Hotel Princenhof te Eernewoude....alwaar we nieuwe energie opdeden met heerlijke koffie......en koninklijk gebak........in allerlei variaties!
Vervolgens naar Museum It Kokel h�s met kruidenierswinkel...de bedstee voor zes kinderen........we het prachtige houtsnijwerk bewonderden....en onze gids enthousiast uitleg geeft!
Daarna naar Irnsum voor lunch: Coos, Minke, Renny, NynkeNa de lunch zoektocht door Grou, hier Coos bij het eerste beeld...en ook Sylvia vindt dat beeld...Freule Heleen, Gravin Gwendolyn en Adeline bij koninklijke stoel
Queen Afrodyn naast opdracht bij de kerkFreule Heleen en Adeline bij het kunstwerk net buiten centrumVicequeen Gravin Gwendolyn en Freule Heleen spotten uithangbordMooiste plaatje is van organiserende Famkes: nogmaals tige tank!

Meer albums