Foto's Buffet in ons clubhuis Hof van de Koning

Dinsdag 29 maart 2022

Dinsdagvond 29 maart hebben de volgende Famkes genoten van een knus seizoenbuffet: Geraldine Duchess of Roos Garden, Boukje, Marja de Freule van ’t Woud, Vicequeen Grace of Red Hats Lady of Glencoe, Lady Astoria Louise de Albion, Sylvia, Selcia, Lady van Werfstein et Queenie herself. Covid heeft een vijftal Famkes die zich hadden aangemeld voor deze avond, helaas genoodzaakt thuis te blijven.
Het buffet heeft heerlijk gesmaakt en we hebben het uiteraard weer reuze fijn met elkaar gehad. Tevens hebben we daarbij een unieke ervaring beleefd: we zijn deelgenoot geworden van het zeer bijzondere feit dat één van onze Famkes geridderd is. En wel Boukje! Voor alle vijftien jaren dat Boukje vrijwilligster is bij Slachtofferhulp heeft Boukje een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Boukje is nu Lid in de Orde van Oranje Nassau. Boukje heeft over de wijze waarop ze de onderscheiding van Burgemeester Buma ontvangen heeft geweldig mooi verteld. En ook waar dit precies uit bestaat.
Uiteraard hebben de aanwezige Famkes hun bewondering met applaus vergezeld!
Oftwel: CHAPEAU voor Boukje haar geweldige inzet als vrijwilligster voor Slachtofferhulp.
Boukje heeft, naast haar hulpvaardige kant, ook een creatieve kant en haar meegenomen eigen gemaakte sieraden hebben gretig aftrek gevonden, dan wel bestellingen opgeleverd.
Voorts hebben we aan Lady Astoria haar lippen gehangen voor wat betreft haar op handen zijnde zeiltocht vanaf Australië welke een jaar gaat duren……chapeau voor zoveel avontuurlijkheid! Mooie is dat we daar allemaal van mee kunnen gaan genieten, want onze reislustige Lady heeft een eigen blog, waarop ze haar avonturen op een prachtige wijze beschrijft. Het internetadres daartoe is bij ondergetekende op te vragen. Verder hebben we nog gezellig nagepraat over de gezellige bridgedrive welke vijf dagen daarvoor in de residentie van Lonny heeft plaatsgevonden. Uiteraard zijn er nog veel meer leuke mooie gezellige en feestelijke momenten gedeeld, maar het zou te veel plaats innemen om dit allemaal te beschrijven, bovendien bestaat er ook nog de wet op de privacy, mooi excuus om dit petear te slúten ;-).
Queen Afrodyn

De 'buffet'- Famkes   

Meer albums